BETALEN

Betaal 20 euro per ingezonden foto

De inschrijvingen voor de preselecties van Lens op de Mens 2021 zijn afgesloten. Uw betalingen worden nog steeds aanvaard.

Na het uploaden van uw foto’s krijgt u geen automatische uitnodiging om te betalen. Ga hier dadelijk verder om uw betaling af te ronden.

Uw deelname aan de preselecties van Lens op de Mens 2021 is definitief nadat wij uw betaling van 20 euro per ingezonden foto ontvangen hebben.
Koop hier 1 Photo Credit per ingezonden foto. Het aantal Credits kan u opgeven in het venster dat verschijnt nadat u op Betaal Nu gedrukt hebt.

Beroepsfotografen die een factuur wensen kunnen deze aanvragen op het secretariaat mits opgave van hun btw-nummer info@fotofestivalpelt.be

Op de laatste pagina’s van deze TUTORIAL wordt je stap voor stap begeleid bij het uitvoeren van je betaling.

Photo Credits

Betaal €20 per ingezonden foto / Pay €20 per submitted picture / Payez €20 par photo soumise

€20,00

Of betaal 20 euro per ingestuurde foto via overschrijving

Indien u niet over een creditkaart beschikt dan kan u uitzonderlijk het totaalbedrag van 20 euro x aantal ingezonden foto’s overmaken naar bankrekeningnummer

IBAN BE20 7360 7262 3156
BIC KREDBEBB
LODM vzw
Notenlaan 10
3900 Pelt
Vrije mededeling: Voornaam Naam, aantal foto’s

Gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen door een e-mail te sturen naar info@fotofestivalpelt.be

Algemene bepalingen

  • Een inschrijving wordt pas definitief na de registratie van de deelnemer, de ontvangst van de foto’s en de betaling van 20 euro per ingezonden foto.
  • Na de betaling van 20 euro per ingezonden foto kan de deelnemer nog altijd foto’s verwijderen en vervangen door andere foto’s. Indien het uiteindelijke aantal ingestuurde foto’s lager is dan het aantal waarvoor eerder betaald werd dan kan de deelnemer het teveel betaalde bedrag NIET terugvorderen. Voor iedere extra toegevoegde foto na de eerste betaling is opnieuw een betaling van 20 euro per extra foto vereist om een geldige deelname te verzekeren.
  • Na het uploaden van een foto krijgt de inzender een e-mail met de bevestigingsbericht dat de upload geslaagd is. De mededeling “Je foto is nog niet geaccepteerd, je moet op bevestiging wachten!” wil zeggen dat de foto na betaling van het inschrijfgeld toegevoegd wordt aan de lijst voor de jury die zal bepalen of de foto al dan niet aanvaard wordt voor de openluchttentoonstelling.
  • Deelnemers worden via e-mail geïnformeerd of hun foto’s al dan niet door de jury geselecteerd werden voor de tentoonstelling.
  • Door inzending van foto’s/deelname aan de wedstrijd gaat men automatisch akkoord met de wedstrijdvoorwaarden.
  • vzw Lens op de Mens – Fotofestival Pelt behoudt zich het recht om deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat niet conform deze wedstrijdvoorwaarden gehandeld wordt.
  • Door zich te registreren op de site van het festival en door het opladen van zijn/haar foto’s, geeft de fotograaf de toestemming om deze foto’s te gebruiken in het kader van het internationaal fotofestival Lens op de Mens.
  • De beslissingen van de jury zijn definitief en onaanvechtbaar. Over het verloop en de uitslag van de jureringen wordt er geen correspondentie gevoerd.
  • vzw Lens op de Mens – Fotofestival Pelt behoudt het recht de wedstrijd uit te stellen of te annuleren, of géén foto uit te kiezen indien de omstandigheden dat vereisen.

Dank u voor uw betaling
Wij heten u hartelijk welkom op Lens op de Mens 2021 in Pelt

Lens op de Mens 2021 | Route | Ursulinenstraat
Lens op de Mens 2021 | Route | De Heuf
Lens op de Mens 2021 | Route | Lindepaadje
Lens op de Mens 2021 | Route | Vloeterstraat