Na twee succesvolle edities organiseert vzw Lens op de Mens – Fotofestival Pelt in samenwerking met het gemeentebestuur van Pelt en CC Palethe in de zomer van 2021 de derde editie van het tweejaarlijkse fotofestival ‘Lens op de Mens’.

Voor deze derde editie gaan we verder op de ingeslagen weg. Professionele en amateurfotografen vanuit de hele wereld zijn welkom om hun mooiste beelden aan het grote publiek voor te stellen. Het thema van deze editie is opnieuw het menselijk portret in de breedste zin van het woord.

​Een internationale jury van professionele fotografen zal een selectie maken uit alle ingezonden foto’s. We hopen opnieuw op een groot aantal inzendingen door fotografen wereldwijd. Samen met de talrijke gasttentoonstellingen worden in totaal zo’n 1000 foto’s tentoongesteld zowel in openlucht als op de vele binnenlocaties.

 

Hoofdthema editie 2021: De mens in tijden van Coronapandemie

 

Begin 2020 werd heel de wereld getroffen door een epidemie veroorzaakt door het Covid-19 coronavirus. Dit heeft nog steeds een enorme impact op het openbare leven. Sectoren zoals de zorgverlening gingen noodgedwongen in overdrive. Ook de voedselvoorziening en alles wat daar verband mee houdt bleef verder werken. De helden van deze crisis verdienen ons grootste respect. In het tv-nieuws en op sociale media verschenen hartverscheurende beelden van zorgverleners en hun patiënten maar ook hartverwarmende beelden van solidariteit en steunbetuigingen aan allen die ons leven naar omstandigheden zo aangenaam mogelijk willen maken.

Van deze beelden zouden wij graag ons hoofdthema van Lens op de Mens 2021 willen maken. Zelden stond ‘de mens’ nadrukkelijker in de belangstelling. De ‘lens’ wordt meer dan ooit ‘op de mens’ gericht. Al die beelden van solidariteit en medeleven, van vreugde en verdriet, van applaus voor de zorgverleners tot raambezoeken aan bejaardentehuizen, van kinderen die leren en spelen anders moeten invullen, van thuiswerkers, van lege straten en van allen die in onze dagelijkse behoeften moeten voorzien. Voor al deze beelden willen we bijzondere aandacht hebben tijdens de volgende editie van Lens op de Mens in 2021. Om u te begeleiden bij het inzenden van uw foto’s hebben we deze TUTORIAL samengesteld. Over de presentatie van de beelden leest u weldra meer op deze website. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

Het centrale beeld voor deze nieuwe editie is van de Slovaakse fotograaf Martin Krystýnek. Het maakt deel uit van zijn project ‘Faces’. Martin was onze winnaar van de Gold Award in de categorie professionele fotografen van editie 2019. In dat jaar behaalde hij ook de titel van MQEP Master Qualified European Photographer van de FEP Federation of European Professional Photographers. Daarnaast behaalde hij een groot aantal belangrijke nationale en internationale onderscheidingen. Meer van zijn werken kan u bewonderen op onze gasttentoonstelling van de winnaars van Lens op de Mens 2019 in CC Palethe. www.martinkrystynek.com

 

 

Pelt, 2 april 2020

Beste fotografen van over de hele wereld,

Onze tweede editie van het Internationale fotofestival ‘Lens op de Mens’ zit erop. Misschien was u één van onze deelnemers en daar willen we u zeer hartelijk voor danken.
Het fotofestival werd dagelijks druk bezocht en we kregen vele hartverwarmende reacties. De tips die we kregen zullen we ter harte nemen om het festival ook bij deze derde editie weer te laten groeien, dat laatste is alvast onze droom.

Begin 2020 sloeg het coronavirus Covid-19 wereldwijd hard toe. Wij leven heel erg mee met allen die hierdoor een dierbare verloren hebben en dit verdriet in moeilijke omstandigheden moeten verwerken. Maar we kijken ook met veel positieve verwachtingen uit naar volgend jaar. Samen zullen we het virus bedwingen. We zullen doorgaan!

Daarom doen we opnieuw een warme oproep naar u allen om uw lens te richten op de mensen rondom u en later dit jaar uw beste foto’s in te sturen naar ons festival. Zonder uw medewerking is er geen festival mogelijk.

Een aantal fotografen die door de corona-lock-down werkloos thuis zaten kwamen op het schitterende idee om hun foto’s van Lens op de Mens tentoon te stellen aan de straatkant van hun tuin. De coronatentoonstelling was geboren. Zo krijgen deze foto’s een tweede leven en kan de wandelaar genieten van een waardevol stukje cultuur. Meer informatie hierover vindt u op een aparte pagina. Warm aanbevolen.

Maar we nodigen u nu alvast uit om te beantwoorden aan een andere oproep:

QuarantineWallIn deze vreemde tijden van Covid-19 is het leven van ons allemaal drastisch veranderd. Igor, een van onze vrijwilligers heeft een website gemaakt waar u de kans krijgt om uw gevoelens over de ‘lockdown’ het ‘verplicht binnen blijven’ te uiten op een bijzondere manier.

Maak een foto van jezelf of iemand uit je naaste omgeving in een kast, een doos, een hok of eender welke kleine ruimte die een gevoel van opgesloten zijn suggereert en upload ze naar deze website https://quarantinewall.com. Samen met de rest van de wereld proberen we zo een muur te bouwen tegen het virus. Misschien maakt uw foto dan later deel uit van een installatie, een fotografisch kunstwerk op ons fotofestival in 2021.

Ondertussen is ons fotofestival officieel een vzw geworden. Dit moet ons meer flexibiliteit geven als organisator van het festival.

Bij deze willen we ook onze dank uitspreken naar het gemeentebestuur van Pelt voor het grote vertrouwen in onze organisatie en de steun die ons voor de toekomst toegezegd werd.

Van 6 juni tot en met 30 september 2021 verandert het centrum van deelgemeente Overpelt in een grote fotografietentoonstelling. Op een parcours van ongeveer 2,5 km worden er vele honderden foto’s van fotografen uit alle continenten van de wereld in het straatbeeld getoond. Het thema van het festival ‘Lens op de Mens’ toont het menselijk portret in al zijn facetten.

Wij wensen u veel succes in het maken van mooie beelden en hopen u terug te mogen verwelkomen bij onze volgende editie van ‘Lens op de Mens 2021’.

U kunt ons volgen op Facebook en Instagram en via deze website.

Carine Van Gerven
Voorzitter
Festival coördinator