Fotogalerij / Photo Gallery Lens op de Mens 2021 

Opbouw tentoonstellingen / Building the exhibitions

Openluchttentoonstelling / Outdoor Exhibition

Paadje Rodenbachlaan-Bemvaartstraat | De jury 

Gasttentoonstellingen / Guest exhibitions 2021

Bezoek Vlaams Minister van Welzijn Wouter Beke | 6 juni 2021 | Flemish Minister for Welfare Wouter Beke

Live Awardsshow 19 september 2021 

Leerlingen SHIFT Overpelt, Centrum Leren en Werken, bezoeken Lens op de Mens 

Afbreken van de tentoonstelling 

Stijn Meuris bespreekt de foto van Pieter Clicteur, winnaar van de creativiteitsprijs 2021

Stijn Meuris bespreekt de winnaar van de creativiteitsprijs

Video van de online Award Show en opening van Lens op de Mens op 6 juni 2021

Award Show en opening Lens op de Mens 6 juni 2021

Bekijk alle ingezonden filmpjes van de deelnemers aan Lens op de Mens 2021

Lens op de Mens 2021 | ingezonden video's