WEDSTRIJDREGLEMENT

INSTUREN FOTO’S: de inschrijfperiode 2023 is afgesloten

In deze HANDLEIDING word je stap voor stap begeleid bij het insturen van je foto’s.
Om deel te nemen moet je je eerst registreren. Registraties van vorige jaren zijn niet meer geldig.

 

 • De wedstrijd staat open voor professionele en amateurfotografen maar beoogt een kwaliteitsvol artistiek niveau.
 • Het thema van de foto’s ‘Lens op de Mens’ impliceert dat de foto’s te maken moeten hebben met mensen en dit in de ruime zin van het woord. Dit kan gaan van straatfotografie tot zowel reportage- als kunstfoto’s. Zowel artistieke als documentaire portretten komen in aanmerking.
 • Het sub-thema voor editie 2023 is ‘humor’ (niet verplicht). Humorfoto’s moeten ook beantwoorden aan het hoofdthema ‘de mens’.
 • Deelname aan de wedstrijd kan uitsluitend via de inschrijvings- en uploadpagina van deze website.
 • Iedere fotograaf mag maximaal 10 foto’s insturen.
 • De foto’s mogen niet ingestuurd zijn bij een vorige editie van Lens op de Mens.
 • De foto’s worden op hun fotografische en inhoudelijke kwaliteiten geselecteerd door een internationale jury. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk.
 • De fotograaf betaalt 20 euro per ingezonden foto om te delen in de kosten. Inschrijvingen worden pas aanvaard voor de preselecties als de betaling voltooid is.
 • De betaling moet on-line gebeuren bij het insturen van de foto’s.
 • Inschrijven kan vanaf 15 oktober 2022 tot 8 februari 2023 om middernacht (verlengde inschrijfperiode).
 • De foto’s dienen ingeleverd te worden in jpg-formaat, compressie Hoog (10-12). De langste zijde van de foto dient 50 cm (= 5906 pixels bij 300 dpi) te zijn.
 • De naamgeving van ieder fotobestand wordt bij voorkeur als volgt samengesteld:
  Naam van de fotograaf_Voornaam_volgnummer.jpg (bijvoorbeeld: Vanpelt_Jan_01.jpg)
 • De bestandsnaam van de foto’s mag uit maximum 32 karakters bestaan en mag geen speciale karakters bevatten met accenten, trema’s, umlaut, punten, tildes, enz. en dus ook geen niet-Latijnse karakters. Enkel aA-zZ en 0-9. Hoofdletters in de naam zijn toegelaten.
 • Er mogen geen zichtbare namen, gekleurde randen of eender welke tekst, logo of copyrightteken door de fotograaf aan het originele beeld toegevoegd worden. Het moet een zuiver beeld zijn. In de bestandsnaam mag de naam van de fotograaf uiteraard wel voorkomen.
 • De foto mag staand, liggend of vierkant van formaat zijn maar moet juist georiënteerd zijn bij het uploaden.

 

RECHTEN EN GEBRUIK

 • Het auteursrecht op alle ingestuurde foto’s blijft eigendom van de houder van deze rechten.
 • Door inzending verleent de deelnemer aan vzw Lens op de Mens – Fotofestival Pelt het recht om alle ingestuurde beelden meermaals en zonder vergoeding tentoon te stellen en te gebruiken in haar eigen publicaties i.v.m. deze en toekomstige wedstrijden en projecten georganiseerd door vzw Lens op de Mens – Fotofestival Pelt en dit zowel in print- als in digitaal of elektronisch formaat.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 • Gegevens van de deelnemers worden gebruikt om de winnaars te contacteren.
 • De deelnemer dient de maker van de foto(‘s) te zijn.
 • Elke deelnemer verplicht er zich toe de nodige toelating van de afgebeelde perso(o)n(en) ontvangen te hebben en het portretrecht te kunnen bewijzen.
 • vzw Lens op de Mens – Fotofestival Pelt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor auteursrechtelijke verplichtingen t.o.v. de gefotografeerde personen.
 • Indien met de ingezonden foto op welke manier dan ook inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten, portretrechten of andersoortige rechten van derden, dan is de deelnemer hiervoor geheel verantwoordelijk.
 • Er worden nooit inschrijfgelden terugbetaald voor foto’s die gediskwalificeerd worden omdat ze niet voldoen aan het wedstrijdreglement

TENTOONSTELLING

 • De geselecteerde foto’s worden geprint op een zo hoog mogelijke kwaliteit en opgenomen in een openluchttentoonstelling.
 • De geselecteerde foto’s worden door de organisatie zonder verdere kosten voor de deelnemer afgedrukt.
 • De naam van de fotograaf, de code van zijn land van herkomst en zijn e-mailadres en/of de URL van zijn website worden door de organisatie onder iedere foto aangebracht. Onder de foto kunnen logo’s van partners en sponsors aangebracht worden.
 • Foto’s kunnen omwille van ethische redenen (pornografische, seksistische, politieke of aanstootgevende reden,…) geweigerd worden.
 • Na afbraak van de tentoonstelling kan de fotograaf zijn/haar foto’s komen afhalen op vooraf bepaalde dagen en uren die gecommuniceerd zullen worden via deze site en per e-mail. Indien de fotograaf zijn/haar foto’s niet afhaalt, blijven de prints automatisch eigendom van de organisatie en kunnen ze deel uitmaken van een reizende tentoonstelling. Omwille van organisatorische redenen worden foto’s niet opgestuurd.

PRIJZEN

De geselecteerde foto’s doen automatisch mee aan een wedstrijd. De prijzen zijn ereprijzen zijnde awards in verschillende categorieën:

 • Awards amateurfotografen:
  • Goud
  • Zilver
  • Brons
  • Eervolle vermelding
 •  
 • Awards professionele fotografen:
  • Goud
  • Zilver
  • Brons
  • Eervolle vermelding
 • Prijs voor beloftevolle jonge fotograaf beneden de 30 jaar
 • Prijs voor de beste ‘humorfoto’, de foto die de herwonnen vreugde en vrijheid na de coronapandemie en het effect daarvan op ‘de mens’ met de meeste humor in beeld brengt
 • Prijs voor de meest creatieve fotografie

ALGEMENE BEPALINGEN

 • Om foto’s te kunnen insturen voor Lens op de Mens moet de fotograaf zich eerst als gebruiker registreren op de competitiepagina’s van de website.
 • Een inschrijving wordt pas definitief na de registratie van de deelnemer, de ontvangst van de foto’s en de betaling van 20 euro per ingezonden foto.
 • Een deelnemer kan nog altijd extra foto’s toevoegen of foto’s verwijderen en vervangen door andere foto’s tot het maximum van 10 foto’s per deelnemer bereikt is.
 • Pas nadat er on-line 20 euro betaald werd betaald werd per ingezonden foto is de deelname geldig en worden de foto’s toegelaten tot de preselecties.
 • Indien het uiteindelijke aantal ingestuurde foto’s lager is dan het aantal waarvoor oorspronkelijk betaald werd dan kan de deelnemer het teveel betaalde bedrag NIET terugvorderen.
 • Door inzending van foto’s/deelname aan de wedstrijd gaat men automatisch akkoord met de wedstrijdvoorwaarden.
 • Na het uploaden en het afronden van de betaling ziet de inzender een bevestiging dat de upload geslaagd is.
 • Deelnemers worden in de loop van de maand maart via e-mail geïnformeerd of hun foto’s al dan niet door de jury geselecteerd werden voor de tentoonstelling.
 • vzw Lens op de Mens – Fotofestival Pelt behoudt zich het recht om deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat niet conform deze wedstrijdvoorwaarden gehandeld wordt.
 • Door zich te registreren op de site van het festival en door het opladen van zijn/haar foto’s, geeft de fotograaf de toestemming om deze foto’s te gebruiken in het kader van het internationaal fotofestival Lens op de Mens, zowel voor huidige als toekomstige edities..
 • De beslissingen van de jury zijn definitief en onaanvechtbaar. Over het verloop en de uitslag van de jureringen wordt er geen correspondentie gevoerd.
 • vzw Lens op de Mens – Fotofestival Pelt behoudt het recht de wedstrijd uit te stellen of te annuleren, of géén foto uit te kiezen indien de omstandigheden dat vereisen.

Heel veel dank aan de vele gepassioneerde fotoliefhebbers voor het record aantal ingestuurde beelden in 2023
Wij nodigen u alvast uit op Lens op de Mens in Pelt tussen 4 juni en 1 oktober 2023

 

LodM 2021 - Ursulinenstraat
LodM 2021 - De Heuf
Lens op de Mens 2021 | Route | Lindepaadje
LodM 2021 - Ilan Wittenberg