WEDSTRIJDREGLEMENT

INDIENEN FOTO’S

 • De wedstrijd staat open voor professionele en amateurfotografen maar beoogt een kwalitatief/artistiek niveau.
 • Het thema van de foto’s ‘Lens op de mens’ impliceert dat de foto’s te maken moeten hebben met mensen en dit in de ruime zin van het woord. De foto’s kunnen gaan van reportage- tot kunstfoto’s. Zowel artistieke als documentaire portretten komen in aanmerking.
 • Iedere fotograaf mag maximaal 10 foto’s insturen.
 • De foto’s mogen niet ingestuurd zijn bij een vorige editie van Lens op de mens.
 • De fotograaf betaalt 20 euro (inclusief 6% btw) per ingezonden foto om te delen in de kosten.
 • Inschrijven kan vanaf midden oktober 2020.
 • De inschrijvingstermijn wordt afgesloten op 7 februari 2021 om middernacht.
 • De foto’s worden op hun fotografische kwaliteiten geselecteerd door een internationale jury. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk.
 • Het auteursrecht op alle ingestuurde foto’s blijft eigendom van de houder van deze rechten. Daarbuiten behoudt het Fotofestival Pelt ‘Lens op de Mens’ zich het recht voor om, zonder vergoeding, alle ingestuurde beelden tentoon te stellen en te gebruiken voor publicitaire doeleinden i.v.m. deze en toekomstige wedstrijden en projecten georganiseerd door het Fotofestival Pelt.
 • Het Fotofestival kan niet aansprakelijk worden gesteld voor auteursrechtelijke verplichtingen t.o.v. de gefotografeerde personen.
 • Elke deelnemer verplicht er zich toe de nodige toelating van de afgebeelde perso(o)n(en) ontvangen te hebben en het portretrecht te kunnen bewijzen.
 • De foto’s dienen ingeleverd te worden in jpg-formaat, compressie Hoog (10-12). De langste zijde van de foto dient 50 cm (= 5906 pixels bij 300 dpi) te zijn.
 • De naamgeving van ieder fotobestand moet als volgt samengesteld worden:
  Naam van de fotograaf_Voornaam_volgnummer.jpg (bijvoorbeeld: Janssens_Jan_01.jpg)
 • Er mogen geen zichtbare namen, gekleurde randen of eender welke tekst of logo in of rond de foto staan. Het moet een zuiver beeld zijn. In de bestandsnaam moet de naam van de fotograaf uiteraard wel voorkomen.
 • Na afbraak van de tentoonstelling kan de fotograaf zijn/haar foto’s komen afhalen op vooraf bepaalde dagen en uren die gecommuniceerd zullen worden via deze site en/of email. Indien de fotograaf zijn/haar foto’s niet afhaalt, blijven de prints automatisch eigendom van de organisatie en kunnen ze deel uitmaken van een reizende tentoonstelling. Omwille van organisatorische redenen worden foto’s niet opgestuurd.

TENTOONSTELLING

 • De geselecteerde foto’s worden geprint opgenomen in de tentoonstelling.
 • De geselecteerde foto’s worden door de organisatie zonder verdere kosten voor de deelnemer afgedrukt.
 • De naam van de fotograaf wordt door de organisatie onder iedere foto aangebracht. Onder de foto kunnen logo’s van partners en sponsors aangebracht worden.
 • Foto’s kunnen omwille van ethische redenen (pornografische, seksistische, politieke of aanstootgevende reden, …) geweigerd worden.

PRIJZEN

De geselecteerde foto’s doen automatisch mee aan een wedstrijd. De prijzen zijn ereprijzen zijnde awards in verschillende categorieën:

 • Awards amateurfotografen:
  • Goud
  • Zilver
  • Brons
  • Eervolle vermelding
 •  
 • Awards professionele fotografen:
  • Goud
  • Zilver
  • Brons
  • Eervolle vermelding
 • Prijs voor beloftevolle jonge fotograaf beneden de 30 jaar
 • Prijs voor de meest artistieke/creatieve foto
 • Publieksprijs: Bezoekers aan de tentoonstelling krijgen de kans om te stemmen op hun favoriete foto.

De deelnemers gaan akkoord met het reglement bij deelname.

ALGEMENE BEPALINGEN

 • ​Door zich te registreren op de site van het festival en door het opladen van zijn/haar foto’s, geeft de fotograaf de toestemming om deze foto’s te gebruiken in het kader van het internationaal fotofestival Lens op de Mens.
 • Uw inschrijving wordt pas aanvaard na ontvangst van de foto’s, het invullen van het inschrijvingsformulier en de betaling.
 • De beslissingen van de jury zijn definitief en onaanvechtbaar. Over het verloop en de uitslag van de jureringen wordt er geen correspondentie gevoerd.

Heel veel dank aan de vele gepassioneerde fotoliefhebbers voor het grote aantal ingestuurde beelden.
Ook voor de editie 2019 kunnen we weer getuigen van een geweldig succes.