WEDSTRIJDREGLEMENT

INSTUREN FOTO’S

In deze TUTORIAL wordt je stap voor stap begeleid bij het insturen van je foto’s

 

 • De wedstrijd staat open voor professionele en amateurfotografen maar beoogt een kwalitatief/artistiek niveau.
 • Het thema van de foto’s ‘Lens op de mens’ impliceert dat de foto’s te maken moeten hebben met mensen en dit in de ruime zin van het woord. De foto’s kunnen gaan van reportage- tot kunstfoto’s. Zowel artistieke als documentaire portretten komen in aanmerking.
 • Deelname aan de wedstrijd kan uitsluitend via de inschrijvings- en uploadpagina van deze website fotofestivalpelt.be
 • Iedere fotograaf mag maximaal 10 foto’s insturen.
 • De foto’s mogen niet ingestuurd zijn bij een vorige editie van Lens op de mens.
 • De fotograaf betaalt 20 euro per ingezonden foto om te delen in de kosten. Inschrijvingen worden pas aanvaard voor de preselecties als de betaling voltooid is.
 • De betaling moet on-line gebeuren op de speciale betaalpagina van deze website.
 • Inschrijven kan vanaf 12 oktober 2020 tot 10 februari 2021 om middernacht (verlengde inschrijvingsperiode).
 • De foto’s worden op hun fotografische kwaliteiten geselecteerd door een internationale jury. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk.
 • De foto’s dienen ingeleverd te worden in jpg-formaat, compressie Hoog (10-12). De langste zijde van de foto dient 50 cm (= 5906 pixels bij 300 dpi) te zijn.
 • De naamgeving van ieder fotobestand MOET als volgt samengesteld worden:
  Naam van de fotograaf_Voornaam_volgnummer.jpg (bijvoorbeeld: Janssens_Jan_01.jpg)
 • Er mogen geen zichtbare namen, gekleurde randen of eender welke tekst, logo of copyrightteken door de fotograaf aan het originele beeld toegevoegd worden. Het moet een zuiver beeld zijn. In de bestandsnaam moet de naam van de fotograaf uiteraard wel voorkomen.
 • De foto mag staand, liggend of vierkant van formaat zijn maar moet juist georiënteerd zijn bij het uploaden.
 • Na afbraak van de tentoonstelling kan de fotograaf zijn/haar foto’s komen afhalen op vooraf bepaalde dagen en uren die gecommuniceerd zullen worden via deze site en/of email. Indien de fotograaf zijn/haar foto’s niet afhaalt, blijven de prints automatisch eigendom van de organisatie en kunnen ze deel uitmaken van een reizende tentoonstelling. Omwille van organisatorische redenen worden foto’s niet opgestuurd.

RECHTEN EN GEBRUIK

 • Het auteursrecht op alle ingestuurde foto’s blijft eigendom van de houder van deze rechten.
 • Door inzending verleent de deelnemer aan vzw Lens op de Mens – Fotofestival Pelt het recht om alle ingestuurde beelden meermaals en zonder vergoeding tentoon te stellen en te gebruiken in haar eigen publicaties i.v.m. deze en toekomstige wedstrijden en projecten georganiseerd door vzw Lens op de Mens – Fotofestival Pelt en dit zowel in print- als in digitaal of elektronisch formaat.

AANSPRAKELIJKHEID

 • Gegevens van de deelnemers worden gebruikt om de winnaars te contacteren.
 • De deelnemer dient de maker van de foto(‘s) te zijn.
 • Elke deelnemer verplicht er zich toe de nodige toelating van de afgebeelde perso(o)n(en) ontvangen te hebben en het portretrecht te kunnen bewijzen.
 • vzw Lens op de Mens – Fotofestival Pelt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor auteursrechtelijke verplichtingen t.o.v. de gefotografeerde personen.
 • Indien met de ingezonden foto op welke manier dan ook inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten, portretrechten of andersoortige rechten van derden, dan is de deelnemer hiervoor geheel verantwoordelijk.

TENTOONSTELLING

 • De geselecteerde foto’s worden geprint opgenomen in een openluchttentoonstelling.
 • De geselecteerde foto’s worden door de organisatie zonder verdere kosten voor de deelnemer afgedrukt.
 • De naam van de fotograaf, de code van zijn land van herkomst en zijn e-mailadres en/of de URL van zijn website worden door de organisatie onder iedere foto aangebracht. Onder de foto kunnen logo’s van partners en sponsors aangebracht worden.
 • Foto’s kunnen omwille van ethische redenen (pornografische, seksistische, politieke of aanstootgevende reden,…) geweigerd worden.

PRIJZEN

De geselecteerde foto’s doen automatisch mee aan een wedstrijd. De prijzen zijn ereprijzen zijnde awards in verschillende categorieën:

 • Awards amateurfotografen:
  • Goud
  • Zilver
  • Brons
  • Eervolle vermelding
 •  
 • Awards professionele fotografen:
  • Goud
  • Zilver
  • Brons
  • Eervolle vermelding
 • Prijs voor beloftevolle jonge fotograaf beneden de 30 jaar
 • Prijs voor de beste ‘Coronafoto’, de foto die de invloed van de Coronapandemie op ‘de mens’ het meest treffend weergeeft
 • Publieksprijs: bezoekers aan de tentoonstelling krijgen de kans om te stemmen op hun favoriete foto.

ALGEMENE BEPALINGEN

 • Een inschrijving wordt pas definitief na de registratie van de deelnemer, de ontvangst van de foto’s en de betaling van 20 euro per ingezonden foto.
 • Na de betaling van 20 euro per ingezonden foto kan de deelnemer nog altijd extra foto’s toevoegen of foto’s verwijderen en vervangen door andere foto’s.
 • Indien het uiteindelijke aantal ingestuurde foto’s hoger is dan het aantal waarvoor oorspronkelijk betaald werd dan is een bijkomende betaling van 20 euro per extra foto vereist om een geldige deelname te verzekeren.
 • Indien het uiteindelijke aantal ingestuurde foto’s lager is dan het aantal waarvoor oorspronkelijk betaald werd dan kan de deelnemer het teveel betaalde bedrag NIET terugvorderen.
 • Door inzending van foto’s/deelname aan de wedstrijd gaat men automatisch akkoord met de wedstrijdvoorwaarden.
 • Na het uploaden van een foto krijgt de inzender een e-mail met de bevestigingsbericht dat de upload geslaagd is. De mededeling “Je foto is nog niet geaccepteerd, je moet op bevestiging wachten!” wil zeggen dat de foto na betaling van het inschrijfgeld toegevoegd wordt aan de lijst voor de jury die zal bepalen of de foto al dan niet aanvaard wordt voor de openluchttentoonstelling.
 • Deelnemers worden in de loop van de maand maart via e-mail geïnformeerd of hun foto’s al dan niet door de jury geselecteerd werden voor de tentoonstelling.
 • vzw Lens op de Mens – Fotofestival Pelt behoudt zich het recht om deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat niet conform deze wedstrijdvoorwaarden gehandeld wordt.
 • Door zich te registreren op de site van het festival en door het opladen van zijn/haar foto’s, geeft de fotograaf de toestemming om deze foto’s te gebruiken in het kader van het internationaal fotofestival Lens op de Mens.
 • De beslissingen van de jury zijn definitief en onaanvechtbaar. Over het verloop en de uitslag van de jureringen wordt er geen correspondentie gevoerd.
 • vzw Lens op de Mens – Fotofestival Pelt behoudt het recht de wedstrijd uit te stellen of te annuleren, of géén foto uit te kiezen indien de omstandigheden dat vereisen.

Heel veel dank aan de vele gepassioneerde fotoliefhebbers voor het record aantal ingestuurde beelden in 2021
Wij heten u alvast van harte welkom op het fotofestival Lens op de Mens van 6 juni tot 30 september 2021

 

LodM 2021 - Ursulinenstraat
LodM 2021 - De Heuf
Lens op de Mens 2021 | Route | Lindepaadje
LodM 2021 - Ilan Wittenberg