Hoe kan ik mijn foto's uploaden?

In deze HANDLEIDING wordt je stap voor stap begeleid bij het insturen van je foto’s en hoe je jezelf eerst moet registreren op de website.

Moet ik mij registreren om foto's in te sturen?

Iedereen die foto’s wil insturen voor Lens op de Mens 2023 moet zich eerst registreren 
De registraties van vorige edities zijn niet meer geldig omdat we voor editie 2023 met een nieuwe uploadmodule in de competitiesoftware gestart zijn.

Welke naam moet ik aan mijn fotobestanden geven?

Een bestandsnaam wordt gevormd door:

Familienaam van de fotograaf_Voornaam_volgnummer

Bijvoorbeeld:  Vanpelt_Jan_01

De bestandsnaam van de foto’s mag uit maximum 32 karakters bestaan en mag geen speciale karakters bevatten met accenten, trema’s, umlaut, punten, tildes, enz. en dus ook geen niet-Latijnse karakters. Enkel a-z en 1-9. Hoofdletters in de naam zijn toegelaten.

Gelieve deze richtlijn aub heel nauwgezet te volgen anders krijgt u een melding dat het uploaden niet gelukt is.

Welke resolutie moeten mijn fotobestanden hebben?

Alle geselecteerde foto’s worden afgedrukt op een vierkant buitenformaat van 60 x 60 cm met een witte achtergrond. De foto’s zelf worden 50 cm breed of hoog afgedrukt op hun langste zijde. Dit kan dus vierkant zijn of rechthoekig in de hoogte of de breedte, al naargelang de opnamestand van de foto. De ideale resolutie van een foto is dus 5906 pixels op de langste zijde voor een afdruk van 50 cm op 300 dpi. Dit is de reglementair voorgeschreven resolutie. In de praktijk kunnen we foto’s aanvaarden van minimum 4000 pixels op de langste zijde. Dit laat ons toe om een voldoende afdrukkwaliteit te garanderen en het laat de jury toe om details van de foto’s te bekijken zonder al te veel kwaliteitsverlies.

Hoeveel foto's mag ik insturen?

Een fotograaf mag maximum 10 foto’s insturen.

Hoeveel kost het om foto's in te sturen?

Deelnemen aan de Lens op de Mens-selectie kost 20 euro per ingezonden foto.
De vraag tot betaling gebeurt automatisch via het on-line betaalsysteem STRIPE na het uploaden van uw foto’s.
Het betaalsysteem aanvaardt uitsluitend kredietkaarten (Visa, Mastercard,..).
Als de betaling afgerond is dan krijgt u van Stripe per e-mail een betalingsbevestiging. Dit is tevens de bevestiging dat uw upload van foto’s geslaagd is.

Ik heb geen kredietkaart. Kan ik op een andere wijze betalen?

Het betaalsysteem aanvaardt uitsluitend kredietkaarten (Visa, Mastercard…).
Wie geen kredietkaart heeft kan uitzonderlijk betalen via overschrijving van 20 euro per ingezonden foto op rekening
BE20 7360 7262 3156 van LODM vzw met als mededeling: Voornaam Naam + aantal foto’s
Gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen door een e-mail te sturen naar contest@fotofestivalpelt.be
Uw inzending zal vervolgens door de juryvoorzitter manueel gevalideerd worden. Als er daarna toch nog een openstaand saldo getoond wordt op de website dan kan u dit gewoon negeren, tenzij u natuurlijk extra foto’s toevoegde na de eerste betaling.

Wordt er btw aangerekend?

vzw Lens op de Mens geniet van de bijzondere btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. De aangerekende € 20 per foto zijn dus vrij van btw.

Beroepsfotografen die een factuur wensen kunnen deze per e-mail aanvragen op het secretariaat mits opgave van hun bedrijfsnaam, adres en btw-nummer info@fotofestivalpelt.be

Ik heb geen bevestiging gekregen of mijn upload geslaagd is. Klopt dat?

Zolang je inzending niet in orde is kan je ook geen betaling uitvoeren. Als je betaling geslaagd is krijg je hiervan een bevestiging toegestuurd. Dit is dus ook het bewijs dat je inzending geslaagd is.

Als ik meerdere foto's indien moeten die dan een reeks vormen?

Je mag zowel individuele foto’s als samenhangende reeksen insturen.

Alle foto’s worden individueel gejureerd en niet als reeks. Het kan dus gebeuren dat een of meerdere foto’s uit een reeks niet geselecteerd worden door de jury.
We proberen bij het samenstellen van de tentoonstelling rekening te houden met foto’s die duidelijk een reeks vormen.
De curator van de tentoonstelling bepaalt welke foto’s waar komen te hangen. De curator heeft misschien een andere visie dan de fotografen en kan foto’s die voor de fotograaf samen horen soms op verschillenden plaatsen in de tentoonstelling integreren. Soms is de samenhang tussen de foto’s dan ook niet echt duidelijk en komen ze apart beter tot hun recht tussen foto’s die qua onderwerp, kleur, thema, enz. bijeengezet worden door de curator.​

Mogen de beelden ook vierkant zijn?

De beelden mogen eender welke verhouding hebben, vierkant kan dus ook.

Mogen er teksten, logo's of witte of gekleurde randen voorkomen op de foto's?

Foto’s met teksten die niet door de fotograaf toegevoegd zijn en een essentieel onderdeel uitmaken van de oorspronkelijke opname zijn uiteraard wel toegelaten. We laten geen achteraf toegevoegde teksten zoals namen of logo’s van de fotograaf toe om de anonimiteit van de beelden te verzekeren bij het jureren. Ook laten we geen digitaal toegevoegde randen rond de foto’s toe omdat we streven naar een eenvormige lay-out voor alle tentoongestelde foto’s.

Hoe vind ik mijn foto's terug?

In de e-mail die je eerder toegestuurd kreeg ivm welke van jou foto’s geselecteerd werden vind je het A(mateur)nummer of P(rofessioneel)-nummer van je foto’s.
Via de lijsten hieronder kan je opzoeken op welke POI – Point of Interest jouw foto’s tentoongesteld worden. De locatie van de POI’s staat aangeduid op het routeplan.

Locatielijst Amateurfotografen
Locatielijst Beroepsfotografen

Wat betekent het sub-thema 'Humor'

Het hoofdthema van Lens op de Mens is uiteraard ‘de mens’ in alle betekenissen van het woord. Het sub-thema voor editie 2023 is ‘humor’.

In een wereld die niet uit een crisis lijkt te komen willen we vanuit Pelt een optimistische klank laten horen. Daarom dagen we de fotografen uit om met humorfoto’s een glimlach te doen verschijnen bij onze bezoekers.
Humor is geen verplicht thema. Het is een aparte categorie binnen Lens op de Mens. Humorfoto’s moeten uiteraard ook beantwoorden aan het thema ‘de mens’. Ook in de ingezonden humorfoto’s moet dus een menselijk element voorkomen.

Het is niet nodig om in de bestandsnaam van uw foto het woord ‘humor’ in te voegen. Wij rekenen er op dat het humorgehalte van deze foto’s voor zichzelf spreekt.

Een bijzondere ‘humor-award’ zal uitgereikt worden voor de meest humoristische foto.

Wat gebeurt er met de foto’s achteraf?

De foto’s kunnen na de tentoonstelling tussen 3 en 31 oktober tijdens de bureau-uren opgehaald worden in CC Palethe of op zaterdag in de Bibliotheek in hetzelfde gebouw. Niet afgehaalde foto’s worden eigendom van de organisatie. Een garantie over de staat van de foto’s kan er niet geboden worden. Een selectie van een aantal foto’s kan nadien nog gebruikt worden voor tentoonstellingen in samenwerking festivalpartners. Gelieve vooraf uw komst te melden op info@fotofestivalpelt.be. Uw foto’s zullen dan klaarliggen op de vermelde locaties.

Moet ik een filmpje insturen bij mijn foto's

Neen, het is helemaal niet verplicht om een filmpje in te sturen. We bieden de deelnemende fotografen deze extra kans aan om zichzelf en hun werk op een eigentijdse manier onder de aandacht te brengen.

Aan welke technische vereisten moet een filmpje voldoen?

Je kan met een gewone smartphone een al goed filmpje maken. De video’s moeten geschikt zijn voor het uploaden naar YouTube.

YouTube beveelt het volgende aan:

  • bestandsextensie: MP4
  • horizontaal formaat 16:9 (1920x1080px voor HD)
  • video codec: H.264
  • audio codec: AAC-LC.

De ingestuurde video’s moeten een voldoende hoge beeld- en geluidskwaliteit hebben en mogen een maximum duur 120 seconden hebben.
Er mag geen muziek hoorbaar zijn of toegevoegd worden in de filmpjes.
De bestandsnaam van de video moet zijn Voornaam_Naam_fotovolgnummer.extensie (mp4).
Voorbeeld: Jan_Vanpelt_A328.mp4  of  Mia_Leenders_P182.mp4
Het fotovolgnummer is het nummer dat op de toegestuurde voorbeeldfoto rechts onderaan staat gevormd uit een A+nummer voor een foto uit de amateurcategorie of P+nummer voor een foto uit de professionele categorie.
Als de video een reeks foto’s beschrijft dan is het voldoende om het laagste volgnummer te vermelden in de bestandsnaam.

Hoe kunnen de bezoekers van Lens op de Mens de filmpjes bekijken?

Op iedere foto waar een filmpje bij hoort wordt een QR-code afgedrukt. Door deze code te scannen met een smartphone of tablet wordt de bezoeker doorgelinkt naar Youtube en zo kan hij/zij het filmpje bekijken.

Waarom een fotofestival in Pelt?

Een fotofestival kan Pelt een identiteit geven ver buiten de gemeentegrenzen. Fotografie is een zeer toegankelijke kunstvorm waar ontzettend veel mensen mee bezig zijn. Een beeld kan ontroeren, kan raken. Bovendien laten de huidige printtechnieken (betaalbaar) een buitententoonstelling toe. In Frankrijk zagen we in het stadje Bourbon-Lancy een initiatief dat er al vele jaren stand houdt en het dorp ook internationaal op de kaart zette.

CC Palethe heeft anderzijds met het fotografiecircuit, de huisfotografen en regelmatige fototentoonstellingen een grote voeling met het medium fotografie. Een fotofestival is daarom een logisch vervolg.

Wat houdt het fotofestival in?

Minimum 500 beelden in het straatbeeld van Pelt dat is wat het festival beoogt. Tegen muren, in parkjes op zuilen zullen op een parcours van ongeveer 2 km foto’s van fotografen getoond worden. Ook op enkele binnenlocaties zoals CC Palethe, Pelle Melle,… zullen fototentoonstellingen getoond worden. De foto’s worden vooral op dibond panelen van 60 x 60 cm geprint.

Het thema van de tentoonstelling is Lens op de Mens. Het toont het motto van het beleid dat in Pelt ieder mens aan bod komt.

CC Palethe heeft anderzijds met het fotografiecircuit, de huisfotografen en regelmatige fototentoonstellingen een grote voeling met het medium fotografie. Een fotofestival is daarom een logisch vervolg.

Tot wie richt het fotofestival zich?

Deelnemers: de goede amateur- en professionele fotograaf kan inschrijven voor de tentoonstelling. Een internationale jury zal de ingezonden foto’s beoordelen en selecteren. De geselecteerde foto’s worden door de organisatie geprint en in het straatbeeld gehangen. Er zijn tevens awards te winnen. De prijzen zullen vooral symbolische prijzen zijn, eerder dan geldelijke verloningen.

Bezoekers: iedereen die interesse heeft in het beeld is welkom. Ook voor de kinderen zullen er hier en daar foto-uitdagingen staan.

Wat heb ik er als inwoner van Pelt aan?

De tentoonstelling zal het nodige leven in het centrum brengen. Ook als Peltenaar ben je welkom om de wandeling te maken. Vele Peltenaren zullen zich ermee identificeren zeker als Pelt gelinkt zal worden aan de fotografie net zoals Watou aan de poëzie. Het festival moet de Peltenaar fier maken. Het is iets speciaal dat enkel in Pelt te vinden is. Een positief gebeuren.

Peltenaren met een passie voor fotografie zullen kunnen groeien in hun kunnen door het aanbod van goede fotografie. Het aanbod aan workshops dat er rond zal groeien zal nieuwe ontwikkelingskansen bieden.

Hoe worden de mensen van Pelt bij het initiatief betrokken?

Peltenaren kunnen actief meewerken aan het initiatief. Vrijwilligerswerk kan op vele terreinen. Een werkgroep om de foto’s te helpen hangen zal er zeker opgericht worden. Verder zijn er mensen nodig die helpen met de digitale promotie en het vertalen. Ook voor het onthaal van buitenlandse fotografen, toezicht en controle bij de tentoonstelling (ook binnenlocaties) kunnen we hulp gebruiken.

Krijgen amateurfotografen van Pelt en omgeving ook kansen/ruimte om mee te doen?

Ook de Peltse amateurfotografen kunnen inschrijven om deel te nemen aan de tentoonstelling maar zij zullen tevens uitgenodigd worden om via fotografie het project te ondersteunen. Concreet denken we eraan om hen bij het startmoment te betrekken in een fotostand waar ze Peltenaren kunnen fotograferen.

Kan ik zelf ook meewerken aan de organisatie? Wat met mijn suggesties?

Hulp is zeker welkom. Via het contactformulier op deze site kan je je aanmelden als vrijwillger info@fotofestivalpelt.be

Zijn er sponsors?

Er zijn sponsors en partners. We werken oa samen met 2 nationale verenigingen van beroepsfotografen (beroepsfotografen.be en Studio) en ook BREEDBEELD, het platform voor iedereen in Vlaanderen die in zijn vrije tijd met fotografie, film en mediakunst bezig is, staat achter het initiatief. Verder is er de steun van de Vlaamse Overheid en zijn we nog op zoek naar extra sponsors.

LodM 2023 | Route | Gemeentehuis